Kontakt

tskpost@gmail.com
Tananger Kulturstasjon

Følg oss

Info

Tananger Skolekorps er et messing korps. Vi dekker Storevarden skole, Haga skole og Tananger ungdomskole.

Tananger skolekorps har årsmøte i September hvert år. Her blir styret valgt for 2 år.

Styret 2016 / 2017

 

Styreleder: Finn Kloster

Kasserer:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem: